Volume:3 Issue:4 Apr ' 2018

Sr No. Paper Details
1
Author(s): Veena M , Nayana M.C , Lakshmi M , Sushmitha K.C.
Page No : 1-5
2
Author(s): Hajeebaba K Inamdar , B.Chakradhar Sridhar , Srikanth Chivukula , Vinayak G K , Manjunatha.B , M.Sasikal , M.V.N. AmbikaPrasad.
Page No : 6-10
3
Author(s): Prajakta P. Pakhale , Pravin Ekawade , Deepali Sawant , Deepali Nayak.
Page No : 11-14