Volume:2 Issue:4 Apr ' 2017

Sr No. Paper Details
1
Author(s): Dr.P.Banumathi , Mr.M.Ashraf , Mr. K.Gokul kumar , Mr. G.Ragul.
Page No : 1-7
2
Author(s): Sonika Somaiah k , Dr. Jitendranath Mungara , Gangadhar C.Immadi , Vandana CP.
Page No : 13-18
3
Author(s): Dr.Madhukar S. Chavan , Mr.Pankaj Pawar , Mr.Rohit Bhagat , Mr.Nitesh Somanwad.
Page No : 19-24
4
Author(s): Mallad.H.M , Kashid s.s , Landage R.P.
Page No : 25-31
5
Author(s): PRASHANTH.S.SWAMY , Dr Jitendranath Mungara , Gangadhar C.Immadi , Vandana CP.
Page No : 32-40
6
Author(s): SACHIN G. CHAUDHARI , Parag N. Borse , Pravin S. Nikam.
Page No : 41-46
7
Author(s): rajamohan.v.r , Dr. M Krishnamurthy.
Page No : 47-52
8
Author(s): Sandhya H S , Dr Jitendranath Mungara , Gangadhar C.Immadi , Vandana CP.
Page No : 53-58
9
Author(s): Rakesh Kumar K S , SRINATH M K.
Page No : 59-66
10
Author(s): Amol L. Deokate1 , Yogesh A. Pawar.
Page No : 67-73
11
Author(s): Ashutosh Ankush Galat , Ashwinkumar S. Mane , Tushar O. Kankirad , Santosh D.Kale.
Page No : 74-78
12
Author(s): Omkar Ukirde , Shubham Kadoo , Shivanand Shinde , Akshay Biradar , Prof. Sagar Jaikar.
Page No : 79-85
13
Author(s): Prof. Mrs. Shirke Usha Kailas.
Page No : 86-89
14
Author(s): Priyanka Dilip Gawali , Dr. G.U.Kharat , Prof. S.H. Bodake.
Page No : 90-95
15
Author(s): KOMAL NARAYANKAR , SUPRIYA DHAMAPURKAR , KOMAL TUPE , PROF. LEENA CHAUDHARI.
Page No : 96-99
16
Author(s): Ms. Hande Bhagyashri Jaysing , Prof. Dr. G. U. Kharat , Prof. S. H. Bodake.
Page No : 100-109
17
Author(s): Prateek Gupta , Shubham Sagar Nayak , Upasana , Atul B. Wani.
Page No : 110-115
18
Author(s): SUGANYA M , SADASIVAM S , THULASI BAI V.
Page No : 116-120