Volume:3 Issue:2 Feb ' 2018

Sr No. Paper Details
1
Author(s): Sanket Dalavi , Vishal Jadhav , Abhishek Singh.
Page No : 1-4
2
Author(s): A Bharali , Rajdeep Bora.
Page No : 5-8
3
Author(s): Ramesh Palikili , Sumit Karangutkar , Pooja Pawar.
Page No : 9-11
4
Author(s): Manoj Kumar Praharaj.
Page No : 12-16
5
Author(s): Apurva Bhoge , Mayur Kapadne , Prachi Bakkam.
Page No : 17-20
6
Author(s): Raj Karnik , Pooja Shinde , Tejashree Parab.
Page No : 21-23
7
Author(s): Shiju. C. Chacko , Jerusha Lawrence , Ansu Thomas , Kavitha. M.
Page No : 24-27
8
Author(s): Soujanya N D , Shwetha D , Ashwini B M , S. K Uma.
Page No : 28-30
9
Author(s): Karan Shah , Mayank Singh , Karansinh Gorkha , Prakruti Shah.
Page No : 31-38