Volume:3 Issue:4 Apr ' 2018

Sr No. Paper Details
1
Author(s): Veena M , Nayana M.C , Lakshmi M , Sushmitha K.C.
Page No : 1-5
2
Author(s): Hajeebaba K Inamdar , B.Chakradhar Sridhar , Srikanth Chivukula , Vinayak G K , Manjunatha.B , M.Sasikal , M.V.N. AmbikaPrasad.
Page No : 6-10
3
Author(s): Prajakta P. Pakhale , Pravin Ekawade , Deepali Sawant , Deepali Nayak.
Page No : 11-14
4
Author(s): Suresh Chandrakant Bhandari , Abhishek Dilip Lad , Charitra Suresh Ahire , Divya Racha.
Page No : 15-18
5
Author(s): Sarvar Nadaf , Sarvar Nadaf , Kedar Kaware , Aditi kulthe , Nandini Dhole.
Page No : 19-23
6
Author(s): L.Jayaraman , S.V.Sumiethraa , V.ShreeHarini , G.Nithiarasan.
Page No : 24-31
7
Author(s): Kaustubh Thanekar , Jackie Hinduja , Karan Valecha , Prasad Gujar.
Page No : 32-35
8
Author(s): Mamta Rani.
Page No : 36-39